Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacy beleid Deco in Huis

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Deco in Huis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van Deco in Huis en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Deco in Huis verstrekt.

Deco in Huis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DECOINHUIS GEGEVENS NODIG HEEFT

Deco in Huis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Deco in Huis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DECO IN HUIS GEGEVENS BEWAART

Deco in Huis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Deco in Huis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Deco in Huis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website.
Deco in Huis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar service@decoinhuis.nl Deco in Huis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Deco in Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Deco in Huis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens
niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Deco in Huis verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met Deco in Huis op via service@decoinhuis.nl

www.decoinhuis.nl is een website van Deco in Huis.

Deco in Huis is als volgt te bereiken:

Postadres: Achtste Buitenpepers 41
5231 LH ‘s-Hertogenbosch

Vestigingsadres: Achtste Buitenpepers 41
5231 LH ‘s-Hertogenbosch

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71890211

Telefoon: 06 12 57 50 22

E-mailadres: service@decoinhuis.nl